Pašlaik Daugavas muzeja krājumā ir varāk nekā 55 000 krājuma vienības un vairāk nekā 36 000 no tām ir pamatkrājumā.

Apjomīgākās krājuma kolekcijas ir:

 • Daugavas amatu rīki
 • Sadzīves priekšmeti
 • Fotogrāfijas un pastkartes
 • Dokumenti
 • Fotonegatīvi

Attiecībā uz muzeja zinātnisko arhīvu, jāpiemin daudzie stāstījumi, kas pierakstīti ekspedīciju laikā un tiekoties ar cilvēkiem, dažādu amatu pratējiem.

 1. Daugavas ainava
 2. Daugavas ūdensceļš (kritums, krasti, klintis, krāces u.t.t.)
 3. Daugavas plūdi
 4. Daugavas hidrobūves – spēkstacijas, ūdenskrātuves, tilti, dambji un pārceltuves
 5. Daugavas ekoloģija
 6. Daugavas krastu apdzīvotās vietas, to iedzīvotāji
 7. Daugavas amati – zveja, laivinieku un plostnieku amati, kaļķu un ķieģeļu cepļu vēsture
 8. Daugava folklorā, literatūrā un mākslā
 9. Salaspils vēsture

Būsim pateicīgi ikvienam, kurš varētu papildināt muzeja krājumu par kādu no Daugavas un Salaspils vēstures tēmām!

DAUGAVAS MUZEJĀ APSKATĀMA MAZĀ PLANĒTA "DUNA"

1996. gadā beļģu astronoms Eriks Elsts (Eric W. Elst) atklāja mazo planētu Nr. 23617. Planēta ir nosaukta senajā Daugavas vārdā: Duna. Attēlā ar pelēku krāsu iezīmēta planētas orbīta Saules sistēmā starp Marsu un Jupiteru. Daugavas muzeja ekspozīcijā var aplūkot Starptautiskās astronomijas savienības (IUA) izsniegto planētas Duna sertifikātu, ko 2008. gadā muzejam uzdāvināja Latvijas Astronomijas biedrība. Informācija par planētu Duna ir atrodama IUA Mazo planētu centra mājas lapā: www.minorplanetcenter.net

 

Sertifikāti - EN - LV

Daugavas muzejs saņem UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” atpazīstamības zīmi.

 

Lasīt vairāk ...

Daugavas muzejs iekļaujas UNESCO programmā „Pasaules atmiņa”

Lasīt vairāk ...

  

 


 

 

Daugavas muzejā nonākuši veseli pieci lielgabali!

Visi lielgabali atrasti Salaspilī jaunā stadiona un ceļa celtniecības laikā. Pirmais no tiem - 17.gs.lielgabals tika atrasts 6.jūnijā un jau apskatāms muzejā.

Laikā no 7.-11.decembrim no zemes tika izcelti vēl pieci lielgabali, no kuriem viens nonāca Latvijas Kara muzejā.

Visi lielgabali atradās vietā, kur cara armijas karaspēka nometnes teritorijā 1910.g. tika atklāts piemineklis Pēterim I. Lielgabali, pieminekli ceļot, bijuši ierakti tā pamatnē. Pēc pieminekļa nopostīšanas I pasaules kara laikā, lielgabali tā arī bija palikuši zemē.

Četri lielie lielgabali tagad jāattīra, jānoskaidro precīzs vecums un citas iespējamās ziņas un, protams, jāatrod labākā vieta to novietojumam.         Foto attēli